OD 2002 ROKU

RECYKLING
SZKŁA

OD 2002 ROKU

RECYKLING
SZKŁA

Podstawową działalnością jest pozyskiwanie i uzdanianie
odpadów szklanych, które następnie są wykorzystywane w
hutach szkła zarówno w naszym kraju jak i za granicą.

RAZEM
ZADBAJMY
O ŚRODOWISKO

Misją firmy Artglas Recyklign jest dbanie o środowisko
naturalne realizowanie poprzez przetwarzanie zasobó
naturalnych. W związku z wprowadzeniem ustawy śmieciowej
z dnia 1 lipca 2013 roku w naszym krajum odczuliśmy znaczący
wzrost odpadów komunalnych posegregowanych.

PRODUKTY

Firma Artglas Recyklign zajmuje się zbieraniem niemalże
każdego rodzaju stłuczki szklanej. I tak do głównych odpadów
szklanych, które pozyskujemy zaliczyć należy:

  • szkło płaskie (float)
  • szkło hartowane
  • szkło opakowaniowe
  • szkło klejone
  • szkło VSG
  • szyby samochodowe
  • szkło zbrojone
  • szkło laminowane

Priorytetem naszej firmy jest stłuczka szklana pochodząca ze
szkła płaskiego…

MĄCZKA SZKLANA

Mączka szklana jest to materiał cechujący

się bardzo drobnym uziarnieniem

dochodzącym poniżej 65µm.

 

WIĘCEJ

MĄCZKA SZKLANA

GALERIA
ARTGLAS RECYKLING

ul. Kościuszki 28
68-131 Wymiarki, woj. Lubuskie
NIP: 924-114-09-19
REGON: 971272040