Home » Firma

O FIRMĚ

O FIRMĚ

Firma svou činnost provozuje především v uzavřených prostorách podniku, kde přebírá celkovou odpovědnost za zpracování skleněného odpadu.

Díky spolupráci s jinými firmami zabývajícími se recyklací je Artglas Recykling schopna komplexně obsloužit firmy v oblasti jiných průmyslových odpadů.

KÓDY SBÍRANÉHO
SKLENĚNÉHO ODPADU

Firma Artglas Recykling vlastní příslušná povolení na sběr a shromažďování skleněného odpadu

Kód odpadu Druh skla
10 11 12 Odpadové sklo jiné než uvedené v 10 11 11
15 01 07 Obalové sklo
16 01 20 Sklo
17 02 02 Sklo
19 12 05 Sklo
20 01 02 Sklo

Z počátku v roce 2002 byl základní získávanou surovinou skleněný odpad pocházející z produkce plochého floatového skla a na skleněné střepy se firma specializuje dodnes. Díky procesům a zejména odborně školenému týmu pracovníků poskytujeme našim odběratelům suroviny nejvyšší jakosti. Sklo je skladováno na zpevněných prostranstvích ve speciálně připravených kontejnerech. V první etapě probíhá segregace na sklo bezbarvé a sklo barevné, následně jsou odstraňovány všechny cizí elementy a na konci procesu vzniká příslušná zrnitost.

Na přelomu let 2013 / 2014 v souvislosti s rozšířením oblasti působnosti o německý trh obohatila firma Artglas Recykling svoji nabídku o jiné druhy skleněného odpadu např. o obalové sklo, automobilové sklo, skleníkové sklo, lepené sklo, VSG sklo, armované sklo. Teritoriálně činnost pokrývala pás západního Polska od Koszalina přes Poznaň, Vratislav po Wałbrzych.

Od roku 2013 firma rovněž distribuuje produkt, kterým je skleněná moučka neboli skleněný odpad s velmi malou zrnitostí přibl. 63µm.

SKLO TABULOVÉ
BALENÍ
AUTOMOBILOVÉ OKULI

Naši pozornost zaměřujeme především na sklo floatového typu, nicméně s rozvojem firmy a technologickým pokrokem jsme zahájili spolupráci v oblasti recyklingu: automobilového skla a skla obalového. Stejně tak jsme rozšířili naši nabídku produktů a služeb. Naši podnikatelskou činnost provozujeme ve vojevodstvích Lubuském, Dolnoslezském, Západopomořanském a Velkopolském.

Nadále máme zájem jak o nové dodavatele tak o potencionální odběratele. Spolupracujeme s firmami produkujícími izolační skleněné tabule, automobilová skla, tvrzené sklo, s firmami produkujícími obalové sklo, kromě toho spolupracujeme s obcemi, podniky městských technických služeb, sklenářskými firmami na výměnu automobilových skel, s pivovary, konzervárnami apod.

Vlastníme veškeré příslušné dokumenty, které nás opravňují podnikat v oblasti hospodaření se skleněným odpadem.

HISTORIE FIRMY

Firmu založil Zbygniew Lenk, specialista v oboru technologie skla, absolvent krakovské AGH, který získal mnohaleté zkušenosti během práce v řadě firem zabývajících se zhotovováním skleněných produktů (lampy, sklenice apod.) a v současné době využívá tyto zkušenosti při realizaci cílů své firmy.

Počátky existence firmy byly skromné: průměrný měsíční prodej produktu byl na úrovni několika desítek tun, speciální vybavení firmě chybělo. Dnešní měsíční zpracování dosahuje přibl. 1 000 tun, firma také dodává v rozsahu svých služeb nezbytné velkokapacitní nádoby a potřebné vybavení.

Z počátku se Firma Artglas zabývala sběrem a zpracováním skleněného odpadu typu floatového skla (bezbarvého i barevného). Od roku 2011 jsme rozšířili činnost o distribuci skleněné moučky a od roku 2012 jsme zvětšili svůj sortiment o skleněný odpad pocházející z automobilového skla a obalového skla.

Firma Artglas byla dne 1. listopadu 2002 zaregistrována na Oddělení hospodářské evidence Obecního úřadu Wymiarki a bylo jí přiděleno evidenční číslo EDG 283/57/2002.

Firma podniká ve vojvodstvích Západopomořanském, Velkopolském, Lubuském a Dolnoslezském.

SKLADOVANÝ SKLEN
ODPAD ARTGLASEM

V souvislosti s dynamickým rozvojem Artglas vznikla 14. ledna 2009 firma Artglas Recykling zabývající se hlavně skleněnými odpady. Tento podnik vlastní příslušná povolení ke sběru a shromažďování odpadů s kódy:

Kód odpadu Druh skla Popis Od kdy
10 11 12 Odpadové sklo jiné než uvedené v 10 11 11 Skleněný odpad vznikající ve sklárnách a sklozpracujících podnicích. 01.11.2002
15 01 07 Obalové sklo Skleněný obalový odpad např. láhve, sklenice. 01.06.2005
16 01 20 Sklo Skleněný odpad vznikající v důsledku demontáže, prohlídky a údržby vozidel. 01.01.2014
17 02 02 Sklo Skleněný odpad vznikající v důsledku demontáže, prohlídky a údržby vozidel. 01.04.2004
19 12 05 Sklo Skleněný odpad vznikající při mechanickém zpracování skla (např. manuální opracování, třídění, drcení, granulování). 01.11.2002
20 01 02 Sklo Skleněný odpad pocházející hlavně ze selektivního sběru. 01.06.2005

Dne 1. září 2014 vznikla firma Glass Recykling zabývající se distribucí suroviny, jakou je skleněná moučka. Hlavním cílem této firmy je získávání skleněného odpadu a jeho zpracování na velmi drobnou zrnitost (přibl. 63µm).

SKUPINA ARTGLAS SE SKLÁDÁ
ZE TŘECH SPOLEČNOSTÍ

Artglas

(jednoosobová podnikatelská činnost zaregistrovaná dne 1. listopadu 2002 na Obecním úřadu Wymiarki)

Artglas Recykling

(jednoosobová podnikatelská činnost zaregistrovaná 14. ledna 2009 na Obecním úřadu Wymiarki)

Glass Recykling

(jednoosobová podnikatelská činnost zaregistrovaná 1. září 2014 na Městském úřadu Zielona Góra)

MISE FIRMY

SPOLEČNĚ PEČUJME
O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Misí firmy Artglas Recykling je péče o přírodní prostředí realizovaná zpracováním přírodních zásob. V souvislosti se zavedením zákona o odpadech ze dne 1. července 2013 v naší zemi jsme pocítili významný nárůst tříděného komunálního odpadu

Produkt, jakým je sklo, může být nesčetněkrát obnovován a nachází své uplanění téměř v každé oblasti života. Nicméně však spolu s nárůstem množství tohoto odpadu je velmi důležité udržet jeho odpovídající jakost tzn. oddělit cizí elementy (keramika, beton, kamení atd.) a roztřídit ho s ohledem na jeho původ a barvu.

VIZE FIRMY

Vizí firmy Artglas Recykling je postupné zvětšování podílu na trhu v odvětví recyklace skleněných střepů, jejich zušlechťování a očišťování tak, aby sklo, které míří do skláren, bylo surovinou té nejvyšší jakosti. Kromě toho se chceme stát jedním z předních producentů skleněné moučky.

STRATEGIE FIRMY

V nejbližších letech má firma v úmyslu realizovat následující cíle:

  • zlepšení efektivity v oblasti produkce skleněné moučky a zpracování a distrubuce skleněných střepů.
  • rozvoj zákaznické sítě firmy (současně jak dodavatelů tak odběratelů).

Kościuszki 28
68-131 Wymiarki,  Lubuskie
NIP: 924-114-09-19
REGON: 971272040