Home » Recyklace » Recyklace autoskel
Print Friendly, PDF & Email

Recyklace autoskel

Z údajů shromážděných Evropskou komisí, vyplývá, že každoročně se jen v Evropě „vyhazuje” 8 až 9 milionů vozidel. A přitom je Evropa pouze jedním ze sedmi kontinentů na naše zeměkouli, a navíc se zde nenaházejí dvě nejvyspělejší země, tj. Spojené státy a Čína, kde takových vozidel je určitě víc.

V současné době na světě jezdí přibližně 1,2 miliard vozidel. Jejích počet bude neustálé stoupat a předpokládá se, že před rokem 2040 by jich mělo být přes 2 miliardy. Spolu s vlastněnými auty roste počet opotřebených vozidel, a tím pádem roste také – množství materiálů, které se musí odstranit.

Konstrukce auto skla

Kovové díly vozidla se využívají na vrakovišti a nejsou s nimi obvykle žádné problémy. Oproti tomu plastové a skleněné prvky musí být odvezený do firem, které se specializují na recyklaci určitého typu materiálu.

Auto skla tvoří specifickou skupinu mezi různými typy skel. Jsou to tzv. lepená skla, obsahující ochrannou vrstvu, obvyklé polyvinyl-butyralovou (PVB) fólií, spojující dvě tabule skla. Proces spojovaní jednotlivých vrstev probíhá obvyklé vlivem teploty a tlaku. Vlivem laminace v těchto podmínkách vnitřní vrstva PVB zprůhlední a zároveň spojí dvě tabule skla dohromady. Tento proces uzavírá „skleněný sendvič” a celek vypadá jako obyčejné sklo.

Laminované sklo tvoří přibližně 3 % všech materiálů standardního osobního vozidla a každé přední sklo obsahuje 1 kg samotné PVB fólie. Závěrem analýzy složení laminovaného auto skla je zjištění, že auto sklo v 25 % tvoří PVB a v 75 % sklo. Celosvětově se 65 % PVB fólie používá při výrobě auto skel, díky čemu se trh s PVB bleskově rozrostl během několika posledních let.

Pohledem na výše uvedenou statistiku, lze si představit s jakým množstvím skleněného materiálu máme co do činění v průběhu recyklace motorových vozidel.

PVB fólie – ochranné vlastnosti

Právě díky mezivrstvě umělé hmoty, mají auto skla ochranné vlastnosti:

  • mezivrstva rozptyluje sílu úderu po větší ploše skla, čímž zvyšuje odolnost skla vůči úderům;
  • vlivem silného úderu sklo praskne, přičemž vzniklé střepy se drží vnitřní vrstvy (PVB), která v případě vozidel chrání řidiče a pasažéry proti zranění;
  • pružná a lepkavá vnitřní vrstva se při úderu plastický deformuje a pohlcuje energii přenášenou narážejícím předmětem.

Nákladný proces odstraňování auto skel

Pokud má PVB fólie tolik kladných mechanických ochranných vlastnosti, proč je takovým problémem pro recyklační společnosti? Odstraňování a zpracovávání balicího materiálu ze skla je jedná věc a druhá je zpracovávání několika vrstvového skla. PVB fólie je noční můrou recyklačních společnosti zabývajících se recyklací auto skel. Proces zpětného získávání skla z lepeného skla je o něco komplikovanější a rozděluje se do několika fází:

  1. Skladování skla na volném prostranství za účelem redukovat přilnavost fólie ke sklu.
  2. Drcení skla.
  3. Oddělování skla od fólie.
  4. Prosévání.

Na této etapě se recyklované sklo přesunuje k dalšímu zpracování, a recyklační společnost zůstává s odpadem v podobě prášku PVB fólie, který se využije jen stěží. Tyto zbytky nejsou v první řadě poptávaný při výrobě vrstvených skel, protože nebývají úplně zbavovaný skleněného pylu. Teoretický by se mohly použit jako alternativní zdroj tepla, ale navzdory vysoké kaloričnosti PVB fólie má celkem slabé spalovacích vlastnosti a obsahuje docela velké množství skleněných částic. Pokud se stane, že se objeví zájemci o „koupi”, kteří využijí fólii, jako alternativní zdroj tepla, tak nenabídnou za tento materiál příliš výhodnou cenu. Ve snaze zbavit se „balastového” odpadu, recyklační společnost vynakládá prostředky na odstranění PVB fólie, co z finančního hlediska je náročnější než zpracování např. balicího materiálu ze skla.

Likvidace odpadů z laminovaného skla je celosvětovým problémem, kterým se intensivně zabývají vědci po celém světě, snaží se vytvořit efektivní metodu separace a zpětného získaní PVB fólie a částic skla ze vzniklého odpadu. Navzdory úspěšným výsledkům mnoha pokusů, nové metody nejsou natolik rozšířené, aby se uplatnily v každodenní praxi. Netrpělivě čekáme na vyřešení toho palčivého problému.

Kościuszki 28
68-131 Wymiarki,  Lubuskie
NIP: 924-114-09-19
REGON: 971272040