Home » Recyklace » Recyklace skleněné drtě v Polsku a ve světě
Print Friendly, PDF & Email

Recyklace skleněné drtě v Polsku a ve světě

Skleněná drť je materiál, složen ze zničených a zbytečných skleněných produktů. Tento typ odpadu vzniká také během krájení skla nebo tvarování skleněných výrobků. Sklo je natolik neobyčejným materiálem, že se může opět celé využít, a to stálé dokola. Má mnoho vlastnosti způsobujících, že je to velmi ekologická a ekonomický výhodná surovina. Zaprvé skleněná drť se může přetavovat do nekonečna, protože tavení skla negativně neovlivňuje jeho vlastnosti. Díky tomu chráníme životní prostředí a šetříme energií. Je to také znázorněním toho, že selektivní sběr skleněného odpadů má velký význam a zaručuje vytvoření skleněné drtě, ze které následně vzniknou nové výrobky.

Proces recyklace skleněné drtě

Procesy recyklace jakéhokoliv typu skleněné drtě se od sebe liší. V případě obalového odpadu tento cyklus začíná spotřebitelem, který třídí odpad dle barvy. Následně se odváži do recyklačního závodu, který než ho opět využije, drti odpad v drtičích, třídí a odstraňuje cizí materiál. Navíc se skleněná drť umývá a suší, aby se ujistit, že není zašpiněná žádnými chemickými látkami nebo potravinářskými produkty. Takto připravené sklo se může přepravit do sklářské hutě.

Během recyklace skleněného odpadu se také musí oddělit ploché sklo od obalového skla, protože se od sebe liší chemickým složením a má rozlišnou teplotu tavení, která je vyšší u plochého skla. Proto se obalová skleněná drť odesílá do hutě vyrábějící obalové sklo, a plochá skleněná drť do hutě zabývající se výrobou okenního skla.

Opětovné využití skleněného odpadu dává možnost ušetřit základní sklářské suroviny používané při výrobě sklářského kmene – sklářský písek, sodu a uhličitan vápenatý, a také snížit náklady na výrobu a spotřebu tepelné energie. To zase přispívá k omezení emise oxidu uhličitého.

Pro shrnutí, proces recyklace skla má následující průběh:

 1. Sběr skla a rozdělení podle barev
 2. Třídění skleněného odpadu
 3. Drcení skla do podoby skleněné drtě
 4. Oddělování zbytků papíru a kovu
 5. Opětovné mletí skleněné drtě
 6. Odstraňování zbytku nečistot
 7. Roztavení skleněné drtě ve sklářských pecích
 8. Výroba nových obalů

Použití skleněné drtě

Jak všichni víme – sklo patří mezi nejdůležitější uměle vytvořené materiály. Používá se bezmála ve všech odvětvích života.

Skleněná drť se může využívat jako:

 • příměs do keramických hmot (v podobě skleněné moučky),
 • příměs do čisticí pasty (v podobě skleněné moučky),
 • složka vložky do sklářské pece,
 • hmota na přípravu štěrků na omítky, skleněných kuliček, pěnového skla, skleněných vláken, desek a izolačních koberců a také laminátů, porézních materiálů, skleněných mouček a cementu,
 • surovina na výrobu skleněných obalů a optických skel.

Použití skleněné drtě

Jak všichni víme – sklo patří mezi nejdůležitější uměle vytvořené materiály. Používá se bezmála ve všech odvětvích života.

Skleněná drť se může využívat jako:

 • příměs do keramických hmot (v podobě skleněné moučky),
 • příměs do čisticí pasty (v podobě skleněné moučky),
 • složka vložky do sklářské pece,
 • hmota na přípravu štěrků na omítky, skleněných kuliček, pěnového skla, skleněných vláken, desek a izolačních koberců a také laminátů, porézních materiálů, skleněných mouček a cementu,
 • surovina na výrobu skleněných obalů a optických skel.

Recyklace autoskel

Recyklace autoskel Z údajů shromážděných Evropskou komisí, vyplývá, že každoročně se jen v Evropě „vyhazuje” 8 až 9 milionů vozidel. A přitom je Evropa pouze jedním ze sedmi kontinentů na naše zeměkouli, a navíc se zde nenaházejí dvě nejvyspělejší země, tj. Spojené...

Systémy sběru skleněné drtě

Systémy sběru skleněné drtě Lidstvo používá sklo už tisíce let. Používá se denně v různých podobách a je pro nás naprosto běžnou součástí každodenního života. Naši předkové zjistili, že lze vytvořit něco obdobného zahříváním písku s popelem. Tímto vznikal...

Proces recyklace skla

Cupiditate non provident At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui...

Všechno co musíte vědět o recyklaci

Umí Poláci třídit odpad, aneb několik slov o recyklaci Recyklace je asi nejefektivnější metodou ochrany životního prostředí. Uvědomujeme si, ale všichni, za jakým účelem se zpět odebírají odpady a jak tento proces ovlivňuje životní prostředí? Recyklace má za účel...

Recyklace skleněné drtě v Polsku a ve světě

Recyklace skleněné drtě v Polsku a ve světě Skleněná drť je materiál, složen ze zničených a zbytečných skleněných produktů. Tento typ odpadu vzniká také během krájení skla nebo tvarování skleněných výrobků. Sklo je natolik neobyčejným materiálem, že se může opět celé...

Kościuszki 28
68-131 Wymiarki,  Lubuskie
NIP: 924-114-09-19
REGON: 971272040