Home » Recyklace » Systémy sběru skleněné drtě
Print Friendly, PDF & Email

Systémy sběru skleněné drtě

Lidstvo používá sklo už tisíce let. Používá se denně v různých podobách a je pro nás naprosto běžnou součástí každodenního života. Naši předkové zjistili, že lze vytvořit něco obdobného zahříváním písku s popelem. Tímto vznikal tvrdý, poloprůhledný a matný materiál. Dnešní sklo se hodně liší od původního, a díky vyspělým technickým možnostem jsme schopní spotřebovat méně surovin k jeho výrobě. Díky recyklací můžeme dnes použit také skleněnou drť jako surovinu. Což umožňuje významně redukovat znečistění životního prostředí skleněným odpadem. Sběr skleněné drtě přináší také velké úspory, protože sklo může být zpracovávané do nekonečna.

Ve světě existuje mnoho systémů sběru skleněné drtě. Vlastně každá zem má svůj vlastní způsob a pravidla tříděni toho typu odpadu. Níže představujeme několik příkladů, které znázorňují, jak to ve srovnání s Polskem vypadá v jiných evropských zemích.

Sběr skla v Polsku

V poslední době byla v celém Polsku zavedena stejná pravidla pro selektivní sběr skla. Do té doby se obce samostatně zabývaly selektivním sběrem odpadů, a končilo to pouhým rozdělením na mokrý a suchý odpad. Nebylo to efektivní, protože získávané suroviny neměly nejlepší kvalitu. Z toho důvodu byla úroveň recyklace v Polsku velmi nízká, a skleněná drť vysoké kvality byla zpracovávaná pouze v malém množství.

Dnešní systém usnadňuje lidem tříděni, protože v souladu s Nařízením Ministra životního prostředí ve věcí podrobného způsobu selektivního sběru vybrané frakce odpadů, je každá obec povinná vybavit obyvatelé sadou nádob nebo pytlů příslušné barvy.

Kromě dodání nástrojů, které pomohou třídit skleněný odpad, má také velký význam výuka. Nejde jenom o výuku dětí i když je to také velmi důležité, aby už nejmladší věděli, jaký vyznám má péče o životní prostředí, ale také o výuku dospělých. Hodně osob nadále netřídí odpad. Pravě, proto se musí dodávat informace o správném třídění – co se smí vyhazovat do nádob a co se nesmí.

Jak to funguje u naších sousedů?

Třeba na Litvě. Zdejší systém selektivního sběru odpadů vznikl od základů v roce 2003, kdy začala platit směrnice o obalech. Obce mají také povinnost selektivní sbírky odpadů a recyklace skla je na úrovní 67 %. Používá se zde pouze jedná nádoba pro celé sklo – není tříděno podle barvy.

Naši sousedé spotřebovávají ročně přibližně 80 tisíc tun skleněných obalů. Litva má přibližně 3 miliony obyvatel, takže v průměru na obyvatele je to bezmála stejné množství jako v Polsku (26 kg). Na obyvatele je to mnohem méně než průměr Evropské unie! U sousedu Polska velký význam má výuka a informace, díky tomu se upevňuje kladný zvyk třídit odpad.

Jak se věci mají na severu?

Dobrý příklad ze severu dává Švédsko, které jen potvrzuje, že výuka velmi ovlivňuje povědomí obyvatel. Také média neúnavně informují obyvatelé o třídění odpadu. Navíc se zda, že Švédové mají pořádek a úklid v krví, proto úroveň recyklace skla v té zemi dosahuje 95 %!

Tento skandinávský stát využívá během roku 190 tisíc tun skleněných obalů, a jejích sběr probíhá na celém jeho území. Švédové mají bezmála 6 tisíc sběrných míst, které jsou rozmístěné v rozlišných místech. Navzdory tomu, že v této zemi jsou obyvatelé roztroušení po velkých plochách, má každý pouhých 500 metrů k nejbližšímu místu sběru odpadů.

Na celém území státu platí jednotný systém sběru i když se systémy sběru odpadů z domácnosti mohou lišit v závislosti na regionu.

Jak probíhá recyklace skla ve jihovýchodní Evropě?

Dobrým příkladem, který stojí za zmínku je Portugalsko. Země na jižním okraji Evropy. Recyklace je zde na úrovní 53 %, tj. více než ve Švédsku, a každý druhý skleněný obal se opět využívá. Ročně se zde spotřebuje přes 430 tisíc tun obalů, tj. 39 kg na jednoho obyvatele, co je velmi blízko evropského průměru.

V Portugalsku za systém selektivního sběru odpadů jsou zodpovědné obce, a o jednu nádobu na sběr skla se dělí 250 obyvatel země, co celkem dává 50 tisíc nádob. Tato zem se považuje za důležitého dovozce skleněné drtě, protože Portugalsko je jedním z největších výrobců skleněných obalů v Evropě. Zde se také klade velký důraz na výchovu a informaci o výhodách recyklace skla. Na každé nádobě je seznám prvků, které se do ní smí vyhodit.

Vzdělávaní je klíč k úspěchu

Lze konstatovat, že nejdůležitějším faktorem, který zvyšuje efektivitu recyklace je vzdělávání a osvěta občanů ohledně třídění odpadů. To fakt pomáhá a přináší kladné výsledky. I když každá zem má jiný vlastní systém sběru skleněné drtě – jejích cíl je společný – zvýšit množství zpracovávaného skla.

Recyklace autoskel

Recyklace autoskel Z údajů shromážděných Evropskou komisí, vyplývá, že každoročně se jen v Evropě „vyhazuje” 8 až 9 milionů vozidel. A přitom je Evropa pouze jedním ze sedmi kontinentů na naše zeměkouli, a navíc se zde nenaházejí dvě nejvyspělejší země, tj. Spojené...

Systémy sběru skleněné drtě

Systémy sběru skleněné drtě Lidstvo používá sklo už tisíce let. Používá se denně v různých podobách a je pro nás naprosto běžnou součástí každodenního života. Naši předkové zjistili, že lze vytvořit něco obdobného zahříváním písku s popelem. Tímto vznikal...

Proces recyklace skla

Cupiditate non provident At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui...

Všechno co musíte vědět o recyklaci

Umí Poláci třídit odpad, aneb několik slov o recyklaci Recyklace je asi nejefektivnější metodou ochrany životního prostředí. Uvědomujeme si, ale všichni, za jakým účelem se zpět odebírají odpady a jak tento proces ovlivňuje životní prostředí? Recyklace má za účel...

Recyklace skleněné drtě v Polsku a ve světě

Recyklace skleněné drtě v Polsku a ve světě Skleněná drť je materiál, složen ze zničených a zbytečných skleněných produktů. Tento typ odpadu vzniká také během krájení skla nebo tvarování skleněných výrobků. Sklo je natolik neobyčejným materiálem, že se může opět celé...

Kościuszki 28
68-131 Wymiarki,  Lubuskie
NIP: 924-114-09-19
REGON: 971272040