Home » Servis

SERVIS

SERVIS

Obchodní
partner

Vynakládáme veškeré úsilí, abychom byli poctivým a důvěryhodným obchodním partnerem.Svoji pozornost soustředíme na včasnou úhradu závazků vůči našim kontrahentům.

Prioritou firmy je zachování finanční likvidnosti, proto také je každá transakce pečlivě promyšlena jak z ekonomického, tak i ekologického hlediska. Odběrateli skleněných střepů jsou velké podniky působící jak v Polsku, tak i v Německu.

Vlastní
přeprava

Firma Artglas Recykling organizuje odběr skleněných odpadů vlastní dopravou.

Spolupracujeme také s velkými, důvěryhodnými přepravními firmami, které disponují odpovídajícími povoleními na přepravu odpadů. To nám zase umožňuje rozšiřovat oblast působnosti.

Kontejnery na shromažďování
skleněných odpadů

V místech, kde je to nezbytné, zajišťujeme kontejnery na shromažďování skleněných odpadů.

Naše firma disponuje různými typy kontejnerů, které jsou rozděleny s ohledem na typ a objem (kapacitu). Každý kontejner je přizpůsoben potřebám klienta.

Postupnost
odběrů

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Námi přistavované kontejnery jsou velmi důkladně promyšleny s ohledem na logistiku odběratelů.
Optimálně přizpůsobujeme objemy (kapacity) kontejnerů potřebám a požadavkům klienta. Po jejich naplnění zajišťujeme odběr a výměnu za nové.

Produkt
vysoké kvality

Firma Artglas Recykling zaručuje nejvyšší kvalitu skleněných střepů pro naše odběratele. Je to možné díky získaným zkušenostem na trhu, specializovanému kádru pracovníků a také dodržování procedur a norem kvality, které platí v naší firmě.

Zvláštní pozornost věnujeme skladování skleněných odpadů, díky tomu jsou skleněné střepy zbaveny všech nečistot (tj. kovů, kamenů, porcelánu, keramiky atd.).

Široký
sortiment

Zajišťujeme široký sortiment produktů. Firma Artglas Recykling má ve své nabídce skleněný odpad pocházející ze skla float a obalového skla.
Sklo float dělíme do několika typů: poprodukční, tvrzené, autosklo, lepené, VSG, bezpečnostní (vyztužené), atp. následně klasifikujeme podle barvy na: čiré a barevné. Obalové sklo klasifikujeme podle barvy a rozlišujeme: čiré, hnědé, zelené a mix

Včasnost
dodávek

Působíme na trhu již několik let, věnujeme zvláštní pozornost logistice. Každý kontrakt je pečlivě promyšlen z hlediska dodávek surovin klientovi.
Automobily jsou vybaveny systémy navigace GPS, díky čemu je dispečer ve stálém kontaktu s řidiči. Trasy našich řidičů jsou optimalizovány s ohledem na bezpečnost a ekonomičnost.

Kościuszki 28
68-131 Wymiarki,  Lubuskie
NIP: 924-114-09-19
REGON: 971272040