Home » Skleněná moučka

Izolator

Extender

ECO Friendly

Free sample

V roce 2014 vznikla společnost Glass Recykling, které hlavním cílem je tvoření a rozvoj distribuční sítě skleněné moučky. Je to materiál charakteristický svými velmi jemnými zrny, které umožňují použití toho materiálu pro různé účely. Naše firma jde vstříc očekáváním zákazníků, a je schopná přizpůsobit každou objednávku jejích individuálním potřebám.

VÝROBA

Výroba skleněné moučky je neprodyšně oddělená od okolního prostoru. Probíhá zasypáním skleněné drtě do speciálně připraveného drtiče, který následně ji přeměňuje na skleněný prášek. Tato surovina se používá bezmála v každém odvětví života, počínaje výrobou chemie pro domácnost, využívané v každodenním životě každého člověka (např. balzámy a čisticí pasty, prací prášky), až na průmyslovou výrobu. Použitím recyklovaného skla snižujeme spotřebu energie v množství potřebném na těžbu a zpracování surovin.

POUŽITÍ

Skleněná moučka má širokou možnost použití. Níže představujeme několik příkladů:

• výroba betonu,

• výroba cementu,

• výroba lepidel, barev a láků,

• výroba keramiky,

• výroba střešních tašek,

• výroba pemzy,

• výroba keramických filtračních vložek,

• výroba balzámů a čisticích past,

• pískování.

VLASTNOSTI

Mezi hlavní vlastnosti skleněné moučky patři:

• velmi nízkou úroveň nasákavosti,

• perfektní izolace,

• efektivní tavidlo,

• solidní kypřicí a vyplňovací prostředek.

PŘEPRAVA

Skleněnou moučku přepravujeme jak v autocisternách, tak v pytlech big bag. Pro mezikontinentální přepravu používáme kontejnery. Bez problému vždy dorazíme ke každému klientovi.

SKLADOVÁNÍ

Skleněnou moučku skladujeme jednak v silech, jednak ve velkoobjemových vacích, které se skladují ve skladech. Díky tomu je moučka zajištěna před vlhkem a zachována všechny své vlastnosti.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENI

Nevdechujte a nepolykat skleněný prach. Špatně skladována skleněná moučka se slepuje a vytváří hrudky.

INFORMAČNI BROŽURA

SPECIFIKACE

BEZPEČNOSTNÍ LIST

VZORKY

Obraťte se na nás a objednejte bezplatný vzorek skleněné moučky.

ZEPTEJTE SE NÁS O VZORKY

Kościuszki 28
68-131 Wymiarki,  Lubuskie
NIP: 924-114-09-19
REGON: 971272040