Home » Recyklace » Všechno co musíte vědět o recyklaci
Print Friendly, PDF & Email

Umí Poláci třídit odpad, aneb několik slov o recyklaci

Recyklace je asi nejefektivnější metodou ochrany životního prostředí. Uvědomujeme si, ale všichni, za jakým účelem se zpět odebírají odpady a jak tento proces ovlivňuje životní prostředí? Recyklace má za účel omezeni spotřeby přírodních surovin a redukci objemu odpadů. S tímto spojené aktivity se zaměřují na sběr a opětovné využití odpadů při minimální spotřebě energie. Suroviny, zejména skleněný odpad, se sbírá mnohokrát. Recyklace má za účel omezení spotřeby energie a ochranu přírodních hodnot.

Statistické údaje z Polského statistického úřadu

Produkce komunálního odpadu v domácnostech v Polsku v roce 2016 vypadala následovně:

Celkový objem sebraných odpadů činil 9.564,5 (v tisících tun). Na jednoho obyvatele Polska je to 248,9 (v kilogramech).

Tříděný odpad činil (v tisících tun):

  • Smíšený: 6.943,3
  • Papír a lepenka: 202,1
  • Sklo: 405,6
  • Umělé hmoty: 271,7
  • Kovy: 22,2
  • Textilie: 1,4
  • Nebezpečný odpad: 1,0
  • Velkoobjemový: 322,9
  • Biodegradabilní: 728,5

CELKEM: 2.621,2 (v tisících tun)

Výše uvedené počty rostou každý rok, co je důkazem zvyšujícího se povědomí Poláků ohledně recyklace. I když ve srovnání s množstvím tříděných odpadů v ostatních zemích EU tyto počty by mohly být větší. Navzdory tomu, že je Polsko, co se týče recyklace srovnatelné s Francií nebo Itálií, na skládkách je dvakrát víc odpadů. Co je v tomto případě možné změnit? Především poučovat. A proto níže představujeme hrstku srozumitelných informací týkajících se třídění odpadů.

Jak třídit odpad

Nejdůležitější je oddělení surovin od odpadů, které se nechodí k opětovnému použití. Jaké tým pádem suroviny oddělujeme? Jsou to umělé hmoty a kovy, papír, skleněné obaly (bílé a barevné) a biodegradabilní odpad. Díky separovanému sběru těchto surovin a oddělovaní biodegradabilní odpadů lze získat hodnotné suroviny k dalšímu zpracování.

Nesmírně důležitá je také segregace nebezpečných odpadů. Nesmí se vyhazovat spolu se směšným odpadem. Existují speciální místa zpětného odběru – hlavně v obchodech a lékárnách, kde lze je odevzdat. V celé zemi se také nachází sběrné dvory, kde se třídí komunální odpad, které přijímají nebezpečný odpad.

Určitě byste měli vědět, že sklo, plasty a kovy nemusíme umývat před vyhozením do nádoby pro selektivní sběr odpadů. Stačí je vyprázdnit. Budou se stejně umývat na dalších etapách recyklace.

Selektivní sběr odpadů a nádoby pro selektivní sběr odpadů

Níže představujeme nejdůležitější informace ohledně selektivního sběru odpadů a také rozlišujeme nádoby na odpad.

Hliník vyhazujte do červených nádob. Můžete do ní vhazovat drobný kovový odpad, zátky na láhve a plechovky po nápojích a ostatních potravinářských výrobcích.

Papír vyhazujte do modrých nádob. Můžete zde umísťovat časopisy, noviny, katalogy, kartonové nebo papírové krabice, kniha s měkkými deskami nebo šité knihy po odstranění tvrdých desek, sešity, kancelářský papír, papírové sáčky a balicí papír.

Plast vyhazujte do žlutých nádob. Můžete zde umísťovat láhve po nápojích a tekutinách, prázdné plastové košíky na ovoce, plastové sáčky a igelitky, plastové zátky.

Neobarvené sklo vyhazujte do bílých nádob. Můžete zde umísťovat neobarvené sklenice, neobarvené skleněné láhve po nápojích a ostatních potravinářských produktech a neobarvené skleněné obaly po kosmetice.

Barevné sklo vyhazujte do zelených nádob. Můžete zde umísťovat barevné sklenice, barevné skleněné láhve po nápojích a ostatních potravinářských produktech a barevné skleněné obaly po kosmetice.

Jaké věci bychom do nádob neměli vhazovat?

Do nádob na hliník nevyhazujte baterie, akumulátory, obaly po aerosolových výrobcích a plechovky po barvách.

Do nádob na papír nevyhazujte hygienické potřeby, krabice po mléku a nápojích, samopropisovací papír, termopapír, faxový papír a papír s folií, tapety, pytle po stavebninách a špinavou nebo tlustou makulaturu.

Do nádob na plast nevyhazujte láhve po chladicích kapalinách, obaly po lécích, potravinářských, průmyslových a motorových olejích, nádoby po tučných potravinářských výrobcích, domácí spotřebiče, polystyren a hračky.

Do nádob na neobarvené sklo nevyhazujte keramiku, květináče, fajáns, izolátory, televizní obrazovku, neonové, fluorescentní a rtuťové lampy, zrcadla, svítidla, okenního sklo, skleněné nádoby a sklo z brýlí, porcelán, žáruvzdorné sklo, auto skla a žárovky.

Do nádob na barevné sklo nevyhazujte keramiku, květináče, fajáns, izolátory, televizní obrazovku, svítidla, auto skla, zrcadla, okenního sklo, skleněné nádoby a sklo z brýlí, porcelán, žáruvzdorné sklo, vitráže a žárovky.

Segregace nebezpečných odpadů

Autobaterie

Mobilní akumulátory mají povinnost přijmout servisy a obchodní střediska (o ploše přes 25 m2), kde se koná maloobchodní prodej mobilních akumulátorů, a také obchodní střediska, kde se tento typ zboží prodává velkoobchodně. Osobu, která odevzdává spotřebovaný mobilní akumulátor nemusí hradit žádné náklady s tím spojené, ani nesmí být nucená ke koupí nové baterie.

Baterie

Baterie obsahují nebezpečné a toxické sloučeniny – včetně kadmia a olova, proto se jím říká nebezpečný odpad. Spotřebované baterie umisťujte do speciálně označených nádob, které se nejčastěji nacházejí ve školách, na úřadech a veřejných institucích.

Elektroodpad

Pokažená nebo opotřebená elektronika (včetně spotřebovaných žárovek) lze odevzdat do speciálně zřízených sběrných míst pro zpětný odběr elektrozařízení. V obchodech a obchodních střediscích odevzdáte bez poplatků staré zařízení při koupi nového stejného typu.

Léky a rtuťové teploměry

Po expiraci se léky musí bezpodmínečně zlikvidovat. Vyhazování nepoužitých léků do obyčejného odpadkového koše je přísně zakázáno. Prošlé léky jsou potenciální hrozbou pro životní prostředí. Takže rtuťové teploměry a výše zmíněné léky je třeba vyhazovat do speciálních nádob, nacházejících se ve vybraných lékárnách po celé zemi.

Recyklace autoskel

Recyklace autoskel Z údajů shromážděných Evropskou komisí, vyplývá, že každoročně se jen v Evropě „vyhazuje” 8 až 9 milionů vozidel. A přitom je Evropa pouze jedním ze sedmi kontinentů na naše zeměkouli, a navíc se zde nenaházejí dvě nejvyspělejší země, tj. Spojené...

Systémy sběru skleněné drtě

Systémy sběru skleněné drtě Lidstvo používá sklo už tisíce let. Používá se denně v různých podobách a je pro nás naprosto běžnou součástí každodenního života. Naši předkové zjistili, že lze vytvořit něco obdobného zahříváním písku s popelem. Tímto vznikal...

Proces recyklace skla

Cupiditate non provident At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui...

Všechno co musíte vědět o recyklaci

Umí Poláci třídit odpad, aneb několik slov o recyklaci Recyklace je asi nejefektivnější metodou ochrany životního prostředí. Uvědomujeme si, ale všichni, za jakým účelem se zpět odebírají odpady a jak tento proces ovlivňuje životní prostředí? Recyklace má za účel...

Recyklace skleněné drtě v Polsku a ve světě

Recyklace skleněné drtě v Polsku a ve světě Skleněná drť je materiál, složen ze zničených a zbytečných skleněných produktů. Tento typ odpadu vzniká také během krájení skla nebo tvarování skleněných výrobků. Sklo je natolik neobyčejným materiálem, že se může opět celé...

Kościuszki 28
68-131 Wymiarki,  Lubuskie
NIP: 924-114-09-19
REGON: 971272040