Home » Dokumenty

DOKUMENTY DO POBRANIA

KARTA
PRZEKAZANIA ODPADU

Karta przekazania odpadu (.pdf)

Karta przekazania odpadu (.doc)

Karta przekazania odpadu (.xls)

BROSZURA INFORMACYJNA
DLA DOSTAWCÓW

Broszura informacyjna dla dostawców (.pdf)

Broszura informacyjna dla dostawców (.ppt)

BROSZURA INFORMACYJNA
DLA ODBIORCÓW

Broszura informacyjna dla odbiorców (.pdf)

Broszura informacyjna dla odbiorców (.ppt)

PRODUKTY

Stłuczka szklana (.pdf)

Specyfikacja – Mączka szklana – AGR M100 (.pdf)

Karta charakterystyki – Mączka szklana AGR M100 (.pdf)

DOKUMENTY REJESTROWE

CEIDG (.pdf)

Ewidencja działalności gospodarczej(.pdf)

Decyzja (.pdf)

NIP (.pdf)

REGON (.pdf)

Kościuszki 28
68-131 Wymiarki,  Lubuskie
NIP: 924-114-09-19
REGON: 971272040