Home » Entreprise

O FIRMIE

 

HISTORIA
FIRMY

 

 

MISJA
I POLITYKA
FIRMY

 

O FIRMIE

Firma Artglas Recykling swoją działalność w branży recyklingu szkła prowadzi od 2002 roku. Podstawową działalnością jest pozyskiwanie i uzdatnianie odpadów szklanych, które następnie są wykorzystywane w hutach szkła zarówno w naszym kraju jak i za granicą. Firma swoją działalność prowadzi głównie na terenie zakładów zamkniętych gdzie bierzemy całkowitą odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów szklanych.

Dzięki współpracy z innymi firmami recyklingowymi, Artglas Recykling jest w stanie obsłużyć kompleksowo firmy również w zakresie innych odpadów przemysłowych.

KODY ZBIERANYCH
ODPADÓW SZKLANYCH

Firma Artglas Recykling posiada stosowne zezwolenia na zbieranie i gromadzenie odpadów szklanych.

Kod odpadu Rodzaj szkła
10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
15 01 07 Opakowania ze szkła
16 01 20 Szkło
17 02 02 Szkło
19 12 05 Szkło
20 01 02 Szkło

Początkowo w roku 2002 podstawowym odzyskiwanym surowcem był odpad szklany pochodzący z produkcji szkła płaskiego (float) i w tym rodzaju stłuczki szklanej firma specjalizuje się do dnia dzisiejszego. Procesy oraz specjalnie szkolona kadra sprawia iż surowiec posiada najwyższą jakość dla naszych odbiorców. Szkło składowane jest na utwardzonych placach w specjalnie przygotowanych kontenerach. W pierwszym etapie następuje segregacja na szkło bezbarwne i szkło kolorowe, następnie oddzielane są wszelkie ciała obce, na końcu procesu powstaje odpowiednia frakcja.

Na przełomie roku 2013 / 2014 w związku z rozszerzeniem obszaru działalności o rynek niemiecki, firma Artglas Recykling wzbogaciła swoją ofertę o inne rodzaje odpadów szklanych m.in. szkło opakowaniowe, szkło z szyb samochodowych, szkło szklarniowe, szkło klejone, szkło VSG, szkło zbrojone. Zasięg terytorialny działalności to przede wszystkim pasmo zachodniej Polski od Koszalina przez Poznań, Wrocław do Wałbrzycha.

Od 2013 roku firma prowadzi również dystrybucję produktu jakim jest mączka szklana, czyli odpad szklany o bardzo małej frakcji ok. 63µm.

SZKŁO FLOAT,
OPAKOWANIOWE,
SZYBY SAMOCHODOWE

Głównie swoją uwagę skupiamy na szkle typu float, niemniej jednak wraz z rozwojem firmy postępem technologicznym rozpoczęliśmy współprace w zakresie recyklingu: szyb samochodowych oraz szkła opakowaniowego. Tym samym poszerzyliśmy swoja ofertę produktów i usług. Swoją działalność prowadzimy w województwach Lubuskim, Dolnośląskim, Zachodniopomorskim, Wielkopolskim.

W dalszym ciągu jesteśmy zainteresowani nowymi dostawcami jak i potencjalnymi odbiorcami. Współpracujemy z firmami produkującymi szyby zespolone, szyby samochodowe, szkło hartowane, firmami produkującymi szkło opakowaniowe, ponadto współpracujemy z gminami, zakładami oczyszczania miasta, zakładami wymiany szyb samochodowych, browarach, zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnych itp.

Posiadamy wszystkie stosowne dokumenty upoważniające nas do działania w zakresie zagospodarowywania odpadów szklanych.

 

HISTORIA
FIRMY

 

 

MISJA
I POLITYKA
FIRMY

 

HISTORIA FIRMY

Firma została założona przez Zbigniewa Lenka, specjalistę w zakresie technologii szkła, absolwenta krakowskiej AGH, który zdobył wieloletnie doświadczenie pracując w wielu firmach zajmujących się wytwarzaniem produktów szklanych (lampy, słoiki, itp.) i obecnie – wykorzystuje to doświadczenie w realizacji celów stworzonej firmy.

Początki istnienia firmy były skromne: średnia miesięczna sprzedaż produktu na poziomie kilkudziesięciu ton, brak specjalistycznego sprzętu. Dzisiaj miesięczny przerób sięga ok. 1000 ton, a firma w zakresie usług dostarcza niezbędnych pojemników oraz niezbędnego sprzętu.

Początkowo Firma Artglas zajmowała się zbiórką i uzdatnianiem odpadów szklanych typu float (zarówno bezbarwne i kolorowe). Od roku 2011 rozszerzyliśmy swoją działalność o dystrybucję mączki szklanej a od 2012 roku powiększyliśmy swój asortyment o odpady szklane pochodzące z szyb samochodowych jak i szkło opakowaniowe.

Firma Artglas została zarejestrowana w Wydziale Ewidencji Gospodarczej Urzędu Gminy Wymiarki dnia 1 listopada 2002 roku oraz zostało nadany jej numer ewidencyjny EDG 283/57/2002.

Firma działa w województwach Zachodniopomorskim, Wielkopolskim, Lubuskim oraz Dolnośląskim.

ZBIERANE ODPADY SZKLANE
PRZEZ ARTGLAS

W związku z dynamicznym rozwojem Artglas, w roku 2009 a dokładnie 14 stycznia została powołana do życia firma Artglas Recykling zajmująca się głównie odpadami szklanymi. Przedsiębiorstwo to posiada stosowne zezwolenia na zbieranie i gromadzenie odpadów o kodach:

Kod odpadu Rodzaj szkła Opis Od kiedy
10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11 Odpad szklany powstający w hutach szkła oraz w zakładach przetwarzających szkło. 01.11.2002
15 01 07 Opakowania ze szkła Odpady szklane opakowaniowe np. butelki, słoiki. 01.06.2005
16 01 20 Szkło Odpady szklane powstające w wyniku demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów. 01.01.2014
17 02 02 Szkło Odpady szkła płaskiego np. z okien, drzwi, elementów elewacyjnych. Powstają w trakcie remontów oraz demontażu obiektów. 01.04.2004
19 12 05 Szkło Odpady szklane powstające w wyniku mechanicznej obróbki szkła (np. obróbka ręczna, sortowanie, zgniatanie, granulowanie). 01.11.2002
20 01 02 Szkło Odpady szklane pochodzące głównie z selektywnej zbiórki. 01.06.2005

Dnia 01 września 2014 roku powstała firma Glass Recykling zajmująca się dystrybucją surowca jakim jest mączka szklana. Głównym celem taj firmy jest pozyskiwanie odpadów szklanych oraz przetwarzaniem ich na bardzo drobną frakcję (ok 63µm).

W SKŁAD GRUPY ARTGLAS
WCHODZĄ TRZY SPÓŁKI

Artglas

(jednoosobowa działalność gospodarcza zarejestrowana dnia 1 listopada 2002 w Urzędzie Gminy Wymiarki)

Artglas Recykling

(jednoosobowa działalność gospodarcza zarejestrowana 14 stycznia 2009 w Urzędzie Gminy Wymiarki)

Glass Recykling

(jednoosobowa działalność gospodarcza zarejestrowana 1 września 2014 w Urzędzie Miasta Zielona Góra)

 

HISTORIA
FIRMY

 

 

MISJA
I POLITYKA
FIRMY

 

MISJA I POLITYKA FIRMY

RAZEM
ZADBAJMY
O ŚRODOWISKO

Misją firmy Artglas Recykling jest dbanie o środowisko naturalne realizowane poprzez przetwarzanie zasobów naturalnych. W związku z wprowadzeniem ustawy śmieciowej z dnia 1 lipca 2013 roku w naszym kraju, odczuliśmy znaczący wzrost odpadów komunalnych posegregowanych.

Produkt jakim jest szkło, może być nieskończenie wiele razy odnawialny i znajduje swoje zastosowanie niemalże w każdej dziedzinie życia. Niemniej jednak wraz ze wzrostem ilości tego odpadu bardzo ważne jest aby zachować odpowiednią jego jakość tj. oddzielić ciała obce (ceramika, beton, kamienie etc.) oraz posegregować ze względu na pochodzenie oraz ze względu na barwę.

WIZJA FIRMY

Wizją firmy Artglas Recykling jest sukcesywnie zwiększanie udziałów rynkowych w branży recyklingu stłuczki szklanej, oraz uszlachetniania i oczyszczania tak aby szkło trafiające do hut szkła było surowcem o najwyższej jakości. Ponadto chcemy stać się jednym z wiodących producentów mączki szklanej.

STRATEGIA FIRMY

W najbliższych latach firma zamierza realizować następujące cele:
– poprawa efektywności w obszarze produkcji mączki szklanej oraz przetwarzania i dystrybuowania stłuczki szklanej
– rozwój sieci klientów firmy (zarówno dostawców jak i odbiorców).

Kościuszki 28
68-131 Wymiarki,  Lubuskie
NIP: 924-114-09-19
REGON: 971272040