Home » Bez kategorii » Recyclage du verre calcin en Pologne et dans le monde
Print Friendly, PDF & Email

Recykling stłuczki szklanej w Polsce i na świecie

Stłuczka szklana to materiał, który otrzymuje się ze zniszczonych i zbędnych wyrobów szklanych. To także odpady powstające w procesie krajania szkła czy kształtowania wyrobów. Szkło jest o tyle niezwykłym materiałem, że może być poddane ponownemu wykorzystaniu w całości. Posiada wiele cech, które sprawiają, że jest to surowiec bardzo ekologiczny oraz ekonomiczny.

Po pierwsze stłuczka szklana może być przetapiana nieskończoną ilość razy, ponieważ nie pogarsza to jej jakości. Przyczynia się to w efekcie do ochrony środowiska, jak również oszczędzania energii. Pokazuje to także, że selektywna zbiórka odpadów szklanych jest bardzo istotna i gwarantuje wytworzenie stłuczki szklanej, z której następnie powstaną nowe wyroby.

Proces recyklingu stłuczki szklanej

Proces recyklingu każdego rodzaju stłuczki szklanej wygląda nieco inaczej. W przypadku odpadów opakowaniowych ten cykl zaczyna się już od konsumenta, który segreguje odpady ze względu na ich barwę.

Następnie trafiają one do zakładów recyklingowych, które zanim ponownie ją wykorzystają, poddają ją procesowi  kruszenia, po czym sortują i oddzielają od innych ciał obcych. Dodatkowo stłuczka szklana jest poddawana procesom mycia i suszenia, by upewnić się, że nie jest zanieczyszczona żadnymi środkami chemicznymi i spożywczymi. Tak przygotowane szkło może trafić wreszcie do huty szkła.

Przy recyklingu odpadów szklanych ważne jest także oddzielenie szkła płaskiego od szkła opakowaniowego, ponieważ różną się one od siebie składem chemicznym i mają różną temperaturę topnienia, która jest wyższa dla szkła płaskiego. Stąd stłuczka opakowaniowa kierowana jest do hut szkła opakowaniowego, natomiast stłuczka płaska do hut szkła okiennego.

Ponowne wykorzystanie odpadów szklanych pozwala na oszczędność pierwotnych surowców szklarskich – piasku, sody i mączki wapiennej, a także zmniejszenie kosztów produkcji
i zapotrzebowania na energię cieplną. To z kolei wpływa na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Podsumowując, tak w skrócie wygląda proces recyklingu szkła:

 1. Zbiórka szkła i podział na kolory
 2. Sortowanie odpadów szklanych
 3. Kruszenie szkła na stłuczkę szklaną
 4. Oddzielenie pozostałości papieru i metalu
 5. Ponowne kruszenie stłuczki szklanej
 6. Usuwanie pozostałych zanieczyszczeń
 7. Przetapianie stłuczki szklanej w hucie szkła
 8. Wytwarzanie nowych opakowań

Zastosowanie stłuczki szklanej

Jak każdy z nas dobrze wie – szkło to jedno z najważniejszych tworzyw sztucznych. Jest używane praktycznie w każdej dziedzinie życia.

Stłuczka szklana może być wykorzystywana jako:

 • dodatek do mas ceramicznych (w postaci mączki szklanej),
 • dodatek do past czyszczących (w postaci mączki szklanej),
 • składnik wsadu do pieca szklarskiego,
 • tworzywo do przygotowywania grysów do tynków, kulek szklanych, szkła piankowego, włókien szklanych, mat i płyt izolacyjnych, a także laminatów, materiałów porowatych, mączek szklanych i cementu,
 • surowiec do produkcji opakowań szklanych i szkieł optycznych.

Dlaczego warto poddawać szkło recyklingowi?

Z tony stłuczki szklanej wytwarza się aż 3000 nowych butelek półlitrowych! To tylko jedna z wielu korzyści wynikających z recyklingu szkła. Dodatkowo ponowne użycie tego surowca pozwala na oszczędzenie dużej ilość energii i wody, które są używane w procesie wytwarzania nowego szkła. To w efekcie znacznie obniża koszty produkcji. Co więcej, recykling zmniejsza emisję dwutlenku węgla za czym idzie mniejsza ilość szkodliwych substancji w powietrzu. Idea recyklingu stłuczki szklanej to zatem bardzo pozytywny krok do poprawy stanu naszego środowiska.

Recyclage du verre calcin en Pologne et dans le monde

Recykling stłuczki szklanej w Polsce i na świecie Stłuczka szklana to materiał, który otrzymuje się ze zniszczonych i zbędnych wyrobów szklanych. To także odpady powstające w procesie krajania szkła czy kształtowania wyrobów. Szkło jest o tyle niezwykłym materiałem,...

Kościuszki 28
68-131 Wymiarki,  Lubuskie
NIP: 924-114-09-19
REGON: 971272040