Print Friendly, PDF & Email

Mączka szklana jako dodatek do cementu

Zacznijmy od tego, że cement wytwarzany jest dziś z dużym udziałem klinkieru. Klinkier natomiast powstaje w procesie wypalania zmielonych i wymieszanych surowców, najczęściej wapienia, wapienia marglistego, margla i gliny. Posiada jednak jedną wadę – do zmielenia materiałów trzeba wytworzyć dużą ilość energii elektrycznej. Zbadano, że podczas produkcji cementu wykorzystywanych jest aż 38% energii niezbędnej do wytworzenia oraz przekazania nabywcy. Dodatkowe 22% wykorzystuje się na produkcję klinkieru.

Dlaczego warto udoskonalić proces produkcji cementu?

Otóż istnieją dwa główne powody:

  1. Wzrost zapotrzebowania na cement, czego efektem jest większe wykorzystanie energii elektrycznej.
  2. Ciągłe wykorzystywanie dotychczasowych procesów produkcji cementu może znacznie zwiększyć w przyszłości zużycie energii – o 50-120%.

Nie pomoże jedynie próba wprowadzenia systemu wychwytującego dwutlenek węgla. Aby ograniczyć zużycie energii przy równoczesnym wyczerpywaniu się rezerw paliw kopalnych, niezbędna jest zmiana procesu produkcyjnego. Jak to zrobić? Należy zastąpić klinkier cementowy innymi dodatkami do cementu.

Oczywiście, istnieje opcja użycia reagipsu, popiołów lotnych czy granulowanego żużlu wielkopiecowego, które ograniczają zużycie surowców naturalnych i emisję CO2, ale nie rozwiązują problemu związanego z wykorzystaniem energii przy produkcji cementu. Istnieje jednak sposób, który pomoże zredukować negatywne efekty wynikające z tego procesu. Remedium na te problemy jest mączka szklana.

Zalety mączki szklanej

Maczka szklana, Glass powder, Mehlglas, Polvere di vetro, polvo de cristal

Użycie stłuczki szklanej w procesie produkcji cementu znacznie obniży emisję dwutlenku węgla, ponieważ wytwarzanie mączki szklanej wymaga zużycia dużo mniejszej ilości energii, niż w przypadku klinkieru. Dodatkowo nie jest on wytwarzany w procesie spalania, jak żużel czy popiół. Mączka szklana łatwiej spoi wodę z cementem i sprawi, że będzie on płynniejszy. W efekcie pozwoli to na sprawniejsze wypełnianie szczelin przy wznoszeniu budynków. Co więcej, na jedną porcję cementu wystarczy jedynie 3% odpadów szklanych. Przy zwiększaniu ilości mączki szklanej, coraz bardziej poprawia się owa płynność, co daje fantastyczne perspektywy na użyteczność stłuczki szklanej w procesie produkcji cementu.

Odpady szklane w budownictwie

Zapotrzebowanie na cement do 2020 roku w Polsce ma wynosić aż 22,8 miliona ton. W porównaniu z rokiem 2017 jest to wzrost aż o 1,2 miliona ton. Podobnie jest na świecie – również panuje tendencja wzrostowa. Sprawia to, że potencjał wykorzystania mączki szklanej w procesie produkcyjnym jest z roku na rok coraz większy.

W przyszłości może dojść do momentu, w którym stłuczka szklana zajmie bardzo ważne miejsce wśród składników cementu, ale zależy to m. in. od zmian w prawie budowanym, które motywowałoby do wykorzystywania materiałów pochodzących z recyklingu szkła. Bardzo istotne jest również stwarzanie możliwości rynkowych dla przetwórców i sprzedawców stłuczki szklanej.

Kościuszki 28
68-131 Wymiarki,  Lubuskie
NIP: 924-114-09-19
REGON: 971272040