Home » Mączka szklana

Izolator

Extender

ECO Friendly

Free sample

W 2014 roku powstała firma Glass Recykling, której głównym celem jest budowanie oraz rozwój sieci dystrybucji mączki szklanej. Jest to materiał cechujący się bardzo drobnym uziarnieniem, co sprawia, że może mieć wiele różnych zastosowań. Nasza firma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i jest w stanie dopasować każde zamówienie do ich do indywidualnych potrzeb.

PRODUKCJA

Proces produkcji mączki szklanej przeprowadzany jest hermetycznie. Polega on na wsypaniu stłuczki szklanej do specjalnie przygotowanej kruszarki, która następnie przetwarza ją na proszek szklany. Surowiec ten znajduje zastosowanie w niemalże każdej dziedzinie życia, począwszy od produkcji chemii gospodarczej wykorzystywanej w codziennym życiu każdego człowieka (np. mleczka i pasty czyszczące, proszki do prania), kończąc na produkcji przemysłowej. Szacuje się, że wykorzystanie szkła pochodzącego z recyklingu pozwala ograniczyć ilość energii potrzebnej do wydobycia i przetworzenia surowców.

ZASTOSOWANIE

Mączka szklana ma wiele zastosowań. Oto niektóre z nich:

• produkcja betonu,

• produkcja cementu,

• produkcja klejów, farb i lakierów,

• produkcja ceramiki,

• produkcja dachówek,

• produkcja pumeksu,

• produkcja wkładów ceramicznych do filtrów wodnych,

• produkcja past i mleczek czyszczących,

• piaskowanie.

CECHY

Główne cechy mączki szklanej to:

• bardzo mała nasiąkliwość,

• doskonały izolator,

• skuteczny topnik,

• solidny środek spulchniający i wypełniacz.

TRANSPORT

Mączkę szklaną przewozimy zarówno w autocysternach, jak również w big bagach. W transporcie kontynentalnym wykorzystujemy kontenery albo ciężarówki z plandeką. Bez problemu zawsze docieramy do każdego klienta.

MAGAZYNOWANIE

Mączkę szklaną magazynujemy zarówno w silosach, jak również w big bagach, które są składowane w magazynach. Dzięki temu mączka jest zabezpieczona przed dostaniem się wilgoci.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie wolno wdychać i połykać pyłu szklanego. Natomiast niewłaściwe składowanie mączki szklanej powoduje zbrylanie się jej do postaci skały.

BROSZURA INFORMACYJNA

SPECYFIKACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI

PRÓBKI

Skontaktuj się z nami, by zamówić darmowe próbki mączki szklanej.

ZAPYTAJ NAS O PRÓBKI

Kościuszki 28
68-131 Wymiarki,  Lubuskie
NIP: 924-114-09-19
REGON: 971272040