Print Friendly, PDF & Email

Poziom odzysku surowców szklanych

Choć świadomość Polaków w temacie ochrony środowiska i recyklingu jest coraz większa, a procent odpadów poddawanych segregacji jest z roku na rok coraz wyższy, to niestety ciągle na wysypiska śmieci trafia bardzo wiele surowców, które mogłyby być odzyskane i użyte ponownie.

Unia Europejska wprowadzając w Polsce dyrektywy dotyczące odzysku surowców zaznaczyła, że do 2020 roku poziom recyklingu musi osiągnąć 50%. Niestety w 2015 roku wynosił on jedynie 26%. Gdyby każdy z nas zaczął myśleć globalnie, odpadów nie traktowalibyśmy jako śmieci, a jako cenne surowce, które można odzyskać. Dla dobra wspólnego powinniśmy zadbać, by jak najwięcej z nich wracało do przedsiębiorców i by były ponownie wykorzystane, a nie trafiły na wysypiska. To gwarancja zadbanego, czystego środowiska, na którym każdemu z nas na pewno zależy.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

CSR (Corporate Social Responsibility), czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to nic innego, jak koncepcja, która zakłada, że przedsiębiorstwa już w trakcie tworzenia strategii działania biorą pod uwagę interesy społeczne oraz ochronę środowiska. Idea CSR ma pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój społeczeństwa, bierze pod uwagę potrzeby interesariuszy, jest w pełni zgodna z prawem i wszelkimi normami oraz zintegrowana z działaniami organizacji. Jak ma się to natomiast do odzysku szkła?

Odzysk szkła

Wśród obszarów, gdzie rozpowszechnia się ideę CSR jest recykling, a szczególnie odzysk opakowań szklanych, który ma bezpośredni wpływ na ochronę środowiska. Każda firma zwracająca uwagę na aspekty związane z CSR, świadczy o własnej odpowiedzialności, ponieważ odzysk odpadów jest dziś niezwykle ważnym tematem, którego nie można bagatelizować. Chęć zaufania takiemu przedsiębiorstwu wzrasta, gdy interesant wie, że nie jest skierowana jedynie na korzyści biznesowe.

Dzisiaj coraz więcej firm zaznacza swoje zaangażowanie w działalność recyklingową. Szczególnie podkreślane jest to w przypadku odzysku szkła. Kolejne spółki wdrażają innowacyjne technologie i rozwiązania, które mają sprawić, by wykorzystanie odpadów, w tym stłuczki szklanej, było jeszcze efektywniejsze.

Odpowiedzialny biznes a producenci napojów w Polsce

Można śmiało powiedzieć, że browary czy producenci napojów w Polsce dobrze rozumieją, czym jest CSR. Dobrym przykładem jest chociażby jedna z wiodących spółek zajmujących się produkcją piwa, która wprowadza nowoczesne rozwiązania wspomagające zrównoważony rozwój. Prowadzi efektywną akcję promocji zwrotu butelek po piwie. Po pierwsze, umieszczając na etykietach informację o tym, że butelka jest zwrotna. Po drugie, podnosząc kaucję, która od lat 90-tych była ciągle taka sama i wynosiła 35 groszy. Dzisiaj jest to aż 50 groszy. To z pewnością sprawi, że dużo więcej opakowań wróci do producenta, dzięki czemu można je będzie ponownie wykorzystać, a przecież butelki zwrotnej można użyć przynajmniej 20 razy. W Polsce niestety wykorzystuje się je dużo rzadziej – ok. 10 razy.

Także ogromne firmy produkujące napoje bezalkoholowe, dbając o środowisko (a tym samym, nie ma co ukrywać, o swój wizerunek), podchodzą odpowiedzialnie do idei CSR. Przykładem jest jeden z największych rozlewców napojów gazowanych w Polsce. Działaniem podjętym przez firmę, związanym z chęcią zmniejszenia ilości zużywanych surowców, było zredukowanie o 10% grubości szkła butelki, w które rozlewana jest woda mineralna. Długoterminowym celem firmy jest także stworzenie zamkniętego obiegu opakowań, by móc w pełni odzyskiwać zużyte opakowania.

Wracając do branży piwnej, działające w Polsce i na świecie największe przedsiębiorstwo piwowarskie w Danii, również stawia na odpowiedzialne zarządzanie. Oprócz budowania kultury picia piwa (względy społeczne), dba też o odpowiedni odzysk opakowań (względy ekologiczne). Okazuje się, że najważniejsze jest informowanie o właściwym postępowaniu z opakowaniami szklanymi zarówno konsumentów, jak i klientów handlowych oraz wspieranie recyklingu materiałowego szkła, czyli recykling butelki. Jest to możliwe dzięki współpracy z organizacją odzysku gwarantującą przetworzenie opakowań szklanych w hutach szkła. Zamykając w ten sposób obieg szkła, przedsiębiorstwo ma możliwość stałego przepływu materiału, a tym samym oszczędzania szkła i energii do jego produkcji. W 2018 roku firma planuje także wprowadzenie testowo na wybrany rynek butelek z włókna drzewnego. Będą one w pełni biodegradowalne, ale mają także podlegać segregacji i recyklingowi.

Co jeszcze można zrobić?

W Polsce w obiegu krąży ok. 400 milionów butelek szklanych. Ich ponowne użycie zapobiega powstawaniu wielu tysięcy ton odpadów. Jak wspominaliśmy powyżej – w Polsce butelka jest wykorzystywana ok. 10 razy (podczas gdy można jej użyć przynajmniej 20 razy).

Warto zauważyć, że już teraz przedsiębiorstwa na poważnie biorą pod uwagę wpływ ich produktów na środowisko. Dzisiaj jest to – można powiedzieć – pewna powinność firm, które chcąc być taktowane poważnie, powinny odpowiedzialnie podchodzić do sfery odzysku surowców. Każde z nich za cel stawia sobie zaangażowanie konsumentów w ten proces, by jeszcze aktywniej przyczyniali się do recyklingu szkła. Co za tym idzie – producenci powinni sprawić, żeby zwrot opakowań szklanych był jak najłatwiejszy i korzystny dla klientów. Choć przedsiębiorstwa chcą, aby wracało do nich jak najwięcej zwrotnych opakowań szklanych, wiele z nich ciągle trafia na wysypiska i ulega zniszczeniu.

Kościuszki 28
68-131 Wymiarki,  Lubuskie
NIP: 924-114-09-19
REGON: 971272040