Home » Recykling » Proces recyklingu szkła
Print Friendly, PDF & Email

Proces recyklingu szkła

Szkło jest jednym z najcenniejszych wytworzonych przez człowieka materiałów, a jego przetwarzanie jest niesamowicie opłacalne – zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym. Szkło można w 100% poddać procesowi recyklingu i można je bez końca obrabiać bez utraty jakości i czystości – to cecha, której nie można przypisać większości najpowszechniejszych materiałów opakowaniowych. Stłuczka szklana prawie zawsze stanowi jeden ze składników produkcyjnych większości rodzajów szkła. Ponadto topi się w niższej temperaturze, więc podczas jego produkowania zużywa się mniej energii, wody i surowców. To z kolei sprawia, że przetwarzanie szkła jest na dłuższą metę niezwykle opłacalne, ponieważ obniża koszty produkcji i przynosi korzyści środowisku.

Miejsca powstawania odpadów szklanych

Poszczególne rodzaje szkła różnią się swoim składem i wykazują różne właściwości fizyczne oraz chemicznie, dlatego wykorzystuje się je w wielu dziedzinach życia. Każde zastosowanie wymaga określonego rodzaju szkła, które wytwarzane jest za pomocą zróżnicowanych procesów. Podczas produkcji dochodzi do powstania wielu odpadów, których posiadacz (producent) zobowiązany jest się pozbyć. Dlatego w prosty sposób dzielimy miejsca powstawania odpadów szklanych – ze względu na ich źródło:

  • Czyste, nadające się do powtórnego przetopu odpady przemysłowe powstałe na terenie hut podczas procesu produkcyjnego (szkło własne). Odpady powstają w wyniku remontów pieców szklarskich, postojów automatów formujących, eliminacji wyrobów wadliwych w procesie kontroli jakości, strat wewnątrzzakładowych.
  • Odpady przemysłowe u masowych użytkowników wyrobów szklanych (szkło obce) – powstają w rozlewniach napojów, browarach, fabrykach aparatury chemicznej, zakładach mleczarskie, wytwórniach sprzętu oświetleniowego, zakładach stolarki budowlanej (okna, szyby samochodowe, pustaki szklane, ornamenty itp.).
  • Odpady postkonsumpcyjne – powstałe u indywidualnych odbiorców w gospodarstwach domowych, sklepach, punktach gastronomicznych, magazynach.

Proces sortowania

Zanim jednak rozpocznie się proces obrabiania szkła, musi ono zostać najpierw posegregowane i oczyszczone. Celem sortowni jest pozbycie się materiałów utrudniających proces segregacji oraz klasyfikacja rodzajów szkła i kontrola jego jakości. Podczas wstępnego etapu odpady trafiają na stanowisko segregacji ręcznej.

Nie zapewnia ono jednak odpowiedniej jakości, dlatego wstępnie posortowane szkło zostaje poddane procesowi oddzielania magnetycznego, po czym jest dodatkowo przesiane za pomocą specjalistycznych sit. Kolejne kroki to: sortowanie optyczne, które ma na celu podniesienie czystości stłuczki szklanej, rozdrobnienie otrzymanego surowca oraz powtórne usuwanie nieszklanych elementów i kolejne sortowanie optyczne wg koloru.

Co się dzieje później?

Oczyszczona, posortowana i rozdrobniona stłuczka szklana najczęściej trafia ponownie do huty szkła, która wykorzystuje ją do produkcji swoich wyrobów szklanych. Wrzucana zostaje do pieca wraz z domieszką stłuczki bezbarwnej i specjalnych utleniaczy w temperaturze między 900 a 1300 stopni Celsjusza zostaje przetapiana. Oprócz artykułów szklanych, granulat szklany może być stosowany jako surowiec do wytwarzania mat izolacyjnych, szkła piankowego, kulek szklanych (refleksyjnych, strumieniowych i specjalnych) cementu oraz grysów do tynku.

Szkło płaskie – charakterystyka, zastosowanie i produkcja

Szkło płaskie – charakterystyka, zastosowanie i produkcja Szkło płaskie (inaczej szkło float) jest materiałem, który trafia do różnych produktów końcowych, w tym okien i fasad budynków, szyb w przemyśle transportowym, paneli słonecznych, ale...

Lustra – produkcja, specyfikacja, recykling

Lustra – produkcja, specyfikacja, recykling Początki szkła sięgają aż starożytności. W odległych czasach do jego produkcji używano brązu, ołowiu, a także srebra. Proces produkcji znacznie zmienił się na przestrzeni lat, ale nie zmieniło się jego...

Selektywna zbiórka odpadów szklanych

Selektywna zbiórka odpadów szklanych Recykling jest w stanie przywrócić do życia tworzywa, które dotychczas w dużej mierze trafiały na składowiska i wysypiska. Szkło jest cennym surowcem, ponieważ może być przetwarzane nieskończoną ilość razy,...

Mączka szklana jako dodatek do cementu

Mączka szklana jako dodatek do cementu Zacznijmy od tego, że cement wytwarzany jest dziś z dużym udziałem klinkieru. Klinkier natomiast powstaje w procesie wypalania zmielonych i wymieszanych surowców, najczęściej wapienia, wapienia...

Recykling szkła – korzyści ekonomiczne i ekologiczne

Recykling szkła – korzyści ekonomiczne i ekologiczne Szkło to cudowny surowiec. Możesz zapytać: „Ale co jest w nim takiego niesamowitego?” Chociażby to, że da się z niego zrobić niemalże wszystko – kieliszki, naczynia, okna, meble, pojemniki…...

Poziom odzysku surowców szklanych

Poziom odzysku surowców szklanych Choć świadomość Polaków w temacie ochrony środowiska i recyklingu jest coraz większa, a procent odpadów poddawanych segregacji jest z roku na rok coraz wyższy, to niestety ciągle na wysypiska śmieci trafia...

Recykling szyb samochodowych

Recykling szyb samochodowych Według danych Komisji Europejskiej, szacuje się, że co roku „wyrzucanych” jest od 8 do 9 milionów pojazdów… w samej Europie. Weźmy teraz pod uwagę fakt, że jest to jeden z siedmiu kontynentów na naszym globie, na którym nie leżą...

Systemy zbierania stłuczki szklanej

Systemy zbierania stłuczki szklanej Szkło jest nam znane od tysięcy lat. Używamy go codziennie pod różnymi postaciami i jest dla nas naturalną częścią codziennego życia. Nasi praprzodkowie odkryli, że można wytworzyć coś na jego wzór podgrzewając piasek z...

Proces recyklingu szkła

Proces recyklingu szkła Szkło jest jednym z najcenniejszych wytworzonych przez człowieka materiałów, a jego przetwarzanie jest niesamowicie opłacalne – zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym. Szkło można w 100% poddać procesowi recyklingu i można je bez...

Wszystko co powinieneś wiedzieć o recyklingu

...

Kościuszki 28
68-131 Wymiarki,  Lubuskie
NIP: 924-114-09-19
REGON: 971272040