Print Friendly, PDF & Email

Recykling szkła – korzyści ekonomiczne i ekologiczne

Szkło to cudowny surowiec. Możesz zapytać: „Ale co jest w nim takiego niesamowitego?” Chociażby to, że da się z niego zrobić niemalże wszystko – kieliszki, naczynia, okna, meble, pojemniki… Może być ono również poddawane recyklingowi i odzyskiwane nieskończoną ilość razy. Spróbujmy sobie wyobrazić ile butelek, słoików i pojemników szklanych zużywanych jest każdego dnia. Gdybyśmy je po prostu regularnie wyrzucali, środowisko bardzo by na tym ucierpiało. Dlatego tak ważna jest edukacja ekologiczna i branie odpowiedzialności za otaczający nas świat.

Co sprawia, że szkło jest cenne?

Utylizacja szkła niesie za sobą niezliczoną ilość korzyści – zarówno ekonomicznych, jak i ekologicznych. Aby zrozumieć dlaczego recykling szkła jest tak opłacalny, warto zapoznać się na początku z procesem wytwarzania tego cennego surowca.

Szkło jest wykonane z ogólnodostępnych, naturalnych materiałów: sody kalcynowanej, wapienia i piasku. Surowce te pod wpływem bardzo wysokiej temperatury topią się i tworzą masę szklaną, która później formowana jest w różne kształty. Oprócz tych podstawowych składników można do mieszanki dodać inne substancje, aby nadać szkłu różne właściwości czy kolory. Ze względu na sposób produkcji można je wielokrotnie przetwarzać bez utraty czystości i jakości, co oznacza, że ​​jest to cenny i praktyczny materiał recyklingowy.

Dlaczego recykling jest ważny dla przyszłych pokoleń?

Zasoby naturalne są powoli wyczerpywane, a wysypiska coraz bardziej zagospodarowane, stając się coraz większym zagrożeniem. Nasz obecny system produkcji, konsumpcji i utylizacji stał się niezrównoważony. Dlatego tak ważne jest, aby każdy – zarówno osoby indywidualne, jak i korporacje – przemyślał obecnie wykorzystywane metody i zasady zarządzania odpadami.  Dzięki zmniejszeniu ilości wytwarzanych śmieci i ponownemu wykorzystaniu istniejących materiałów, wszyscy możemy odnieść sukces w ochronie środowiska naturalnego, oszczędzając zasoby naturalne i dbając o naszą planetę dla przyszłych pokoleń.

Jakie korzyści ekonomiczne przynosi recykling szkła?

Wykorzystanie stłuczki szklanej w procesie produkcji szkła wiąże się ze zużyciem mniejszej ilości surowców naturalnych i energii, co niesie za sobą szereg korzyści gospodarczo-ekonomicznych. Oto najważniejsze z nich:

  1. Ograniczenie użycia energii potrzebnej do wytopienia szkła. Ilość ciepła, jaką należy wykorzystać do wyprodukowania masy szklanej będzie znacznie mniejsza, jeżeli do mieszanki doda się stłuczkę szklaną. Oczywiście im więcej recyklowanego materiału znajdzie się w piecu, tym mniejsze zużycie energii. Generalnie uznaje się, że zapotrzebowanie na ciepło spada o 1/3 przy produkcji szkła ze stłuczki, niż z surowców.
  2. Oszczędność surowców naturalnych. Dodatek jednej tony stłuczki do mieszaniny oszczędza około: 800 kg piasku, 250 kg sody, 180 kg mączki wapiennej. To naprawdę ogromne liczby.
  3. Tworzenie nowych miejsc zatrudnienia. Recykling to wielki biznes, który przyczynił się do rozwoju przemysłu i tworzenia nowych miejsc pracy. Szacuje się, że na każde 100 000 ton zebranego szkła, powstaje 500 miejsc pracy. Recykling jednej butelki może zaoszczędzić tyle energii, ile przez półtorej godziny wykorzystuje telewizor.

A co z korzyściami ekologicznymi?

Czy wiesz, że szklana butelka, która trafia na wysypisko śmieci potrzebuje około miliona lat na rozkład? Natomiast butelce szklanej poddanej recyklingowi, zajmie zaledwie miesiąc, zanim dotrze do półki sklepowej jako zupełnie nowy szklany pojemnik. To sprawia, że recykling szkła zmniejsza zanieczyszczenie środowiska.

Jakie jeszcze korzyści niesie za sobą recykling?

  1. Zmniejszenie emisji szkodliwych gazów i pyłów. Mniejsza ilość emitowanych substancji niebezpiecznych wynika z ograniczenia zużycia energii i surowców, które pod wpływem ciepła wydzielają takie związki jak dwutlenek węgla, siarczan sodu czy wapnia.
  2. Ograniczenie objętości wysypisk śmieci. Szacuje się, że na wysypiskach znajduje się około 7-10% szkła. Ponowne wykorzystywanie szklanych materiałów znacząco zmniejszyłoby i tak dużą już przestrzeń do zagospodarowania odpadów.

Szkło jest jednym z najstarszych i najważniejszych materiałów znanych człowiekowi. Co sprawia, że jest tak pożądane? Jest tanie, trwałe, przezroczyste, odporne termicznie i chemicznie oraz – co najważniejsze – można je przetwarzać niezliczoną ilość razy.

Recykling szkła jest prostym sposobem na korzystne przyczynienie się do dbania o otaczające nas środowisko i ekonomię.

Kościuszki 28
68-131 Wymiarki,  Lubuskie
NIP: 924-114-09-19
REGON: 971272040