Wybierz temat:

Mączka szklana (1)
Mączka szklana jako dodatek do cementu

Mączka szklana jako dodatek do cementu

Mączka szklana jako dodatek do cementu Zacznijmy od tego, że cement wytwarzany jest dziś z dużym udziałem klinkieru. Klinkier natomiast powstaje w procesie wypalania zmielonych i wymieszanych surowców, najczęściej wapienia, wapienia marglistego, margla i gliny....
Systemy zbierania stłuczki szklanej

Systemy zbierania stłuczki szklanej

Systemy zbierania stłuczki szklanej Szkło jest nam znane od tysięcy lat. Używamy go codziennie pod różnymi postaciami i jest dla nas naturalną częścią codziennego życia. Nasi praprzodkowie odkryli, że można wytworzyć coś na jego wzór podgrzewając piasek z popiołem....
Recykling stłuczki szklanej w Polsce i na świecie

Recykling stłuczki szklanej w Polsce i na świecie

Recykling stłuczki szklanej w Polsce i na świecie Stłuczka szklana to materiał, który otrzymuje się ze zniszczonych i zbędnych wyrobów szklanych. To także odpady powstające w procesie krajania szkła czy kształtowania wyrobów. Szkło jest o tyle niezwykłym materiałem,...