Home » Recykling » Wszystko co powinieneś wiedzieć o recyklingu
Print Friendly, PDF & Email

Kilka słów o recyklingu

Recykling to chyba najbardziej efektywna metoda ochrony środowiska. Czy jednak każdy z nas jest świadomy w jakim celu odzyskuje się odpady i jaki ma to wpływ na nasze środowisko? Otóż recykling ma na celu ograniczenie zużycia surowców naturalnych i zmniejszenie ilości odpadów.

Czynności z nim związane prowadzą do odzyskania i ponownego wykorzystania odpadów przy jak najmniejszym zużyciu energii. Surowce, w szczególności odpady szklane, odzyskuje się wielokrotnie. Recykling ma za zadanie ograniczenie wykorzystania energii oraz ochronę dóbr naturalnych.

Dane statystyczne z GUS

Odpady komunalne zebrane z gospodarstw domowych w 2016 roku w Polsce przedstawiają się następująco:

Ogółem zebrano 9564,5 (w tys. ton). Na jednego mieszkańca Polski jest to 248,9 (w kg).

Odpady zebrane selektywnie (w tys. ton):

  • Zmieszane: 6943,3
  • Papier i tektura: 202,1
  • Szkło: 405,6
  • Tworzywa sztuczne: 271,7
  • Metale: 22,2
  • Tekstylia: 1,4
  • Niebezpieczne: 1,0
  • Wielkogabarytowe: 322,9
  • Biodegradowalne: 728,5

RAZEM: 2621,2 (w tys. ton)

Liczby przedstawione powyżej zwiększają się rokrocznie, co świadczy o coraz większej świadomości Polaków w temacie recyklingu. Jednak w porównaniu z segregacją odpadów w innych krajach europejskich te liczby mogłyby być wyższe. Mimo tego, że Polska jest w kwestii odzysku odpadów na poziomie Francji czy Włoch, to na wysypiskach śmieci w naszym kraju jest dwa razy więcej odpadów. Co zatem można zmienić? Przede wszystkim edukować. W tym celu przedstawiamy poniżej garść przystępnych informacji dotyczących segregacji odpadów.

Jak segregować odpady?

Najważniejsze jest oddzielanie surowców od odpadów, które nie nadają się do ponownego przetworzenia. Jakie w takim razie surowce oddzielamy? To tworzywa sztuczne i metale, papier, opakowania szklane (białe i kolorowe) i odpady biodegradowalne. Dzięki osobnej zbiórce tych surowców i oddzielaniu odpadów biodegradowalnych można uzyskać wartościowe surowce do kolejnego przetworzenia.

Ogromnie ważna jest też segregacja odpadów niebezpiecznych. Nie wolno ich wyrzucać razem ze śmieciami zmieszanymi. Istnieją specjalne punkty – głównie w sklepach i aptekach, gdzie możemy je oddać. W całym kraju znajdują się również punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które przyjmują odpady niebezpieczne.

Ciekawą informacją jest także to, że szkła, plastiku i metalu nie musimy myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady. Wystarczy je tylko opróżnić. Tak czy inaczej będą one myte w kolejnych etapach recyklingu.

Selektywna zbiórka i pojemniki na segregację odpadów

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje odnośnie selektywnej zbiórki odpadów, a także rozróżniamy pojemniki na odpady.

Aluminium wyrzucamy do pojemników w kolorze czerwonym. Możemy umieszczać tam drobny złom, kapsle i puszki po napojach oraz innych artykułach spożywczych.

Papier wyrzucamy do pojemników w kolorze niebieskim. Możemy umieszczać tam gazety, czasopisma, katalogi, kartonowe oraz tekturowe opakowania, książki w oprawach miękkich lub z usuniętymi oprawami twardymi, zeszyty, papier biurowy, torebki papierowe i papier pakowy.

Plastik wyrzucamy do pojemników w kolorze żółtym. Możemy umieszczać tam butelki po napojach oraz płynach, plastikowe koszyczki po owocach, plastikowe torebki i reklamówki i plastikowe zakrętki.

 

Szkło bezbarwne wyrzucamy do pojemników w kolorze białym. Możemy umieszczać tam bezbarwne słoiki, bezbarwne szklane butelki po napojach i innych produktach spożywczych i bezbarwne szklane opakowania po kosmetykach.

Szkło kolorowe wyrzucamy do pojemników w kolorze zielonym. Możemy umieszczać tam kolorowe słoiki, kolorowe szklane butelki po napojach i innych produktach spożywczych i kolorowe szklane opakowania po kosmetykach.

 

Czego nie należy wrzucać do pojemników?

Do pojemników na aluminium nie wyrzucaj baterii, akumulatorów, opakowań po aerozolach i puszek po farbach.

Do pojemników na papier nie wyrzucaj artykułów higienicznych, kartonów po mleku i napojach, papieru samokopiującego, termicznego, faksowego i papieru z folią, tapet, worków po materiałach budowlanych i brudnej lub tłustej makulatury.

Do pojemników na plastik nie wyrzucaj butelek po płynach chłodniczych, opakowań po lekach, olejach spożywczych, przemysłowych i silnikowych, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, sprzętu AGD i RTV, styropianu i zabawek.

Do pojemników na szkło bezbarwne nie wyrzucaj ceramiki, doniczek, fajansu, izolatorów, kineskopów telewizyjnych, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, luster, reflektorów, szkła okiennego, okularowego i stołowego, porcelany, szkła żaroodpornego, szyb samochodowych i żarówek.

Do pojemników na szkło kolorowe nie wyrzucaj ceramiki, doniczek, fajansu, izolatorów, kineskopów telewizyjnych, szyb samochodowych, luster, reflektorów, szkła okiennego, okularowego i szkła stołowego, porcelany, szkła żaroodpornego, witraży i żarówek.

Segregacja odpadów niebezpiecznych

 

Akumulatory

Akumulatory przenośne mają w obowiązku przyjmować punkty handlowe (o powierzchni powyżej 25m2), gdzie odbywa się handel detaliczny akumulatorami przenośnymi, a także obiekty handlowe, gdzie prowadzony jest handel hurtowy tych produktów oraz punkty serwisowe. Osoba, która oddaje zużyte akumulatory przenośne nie będzie ponosić żadnych kosztów z tym związanych ani nie będzie zobowiązana do zakupu nowego akumulatora.

Baterie

Baterie zawierają niebezpieczne i toksyczne związki – w tym kadm i ołów, dlatego nazywamy je odpadami niebezpiecznymi. Zużyte baterie umieszczamy w specjalnie oznaczonych pojemnikach, które najczęściej znaleźć można w szkołach, urzędach oraz instytucjach użyteczności publicznej.

Elektrośmieci

Zepsuty lub zużyty sprzęt elektroniczny (w tym również zużyte żarówki) można oddawać do specjalnie zorganizowanych punktów odbioru elektrośmieci. W sklepach i punktach handlowych bezpłatnie oddasz stary sprzęt przy zakupie nowego tego samego rodzaju.

Leki i termometry rtęciowe

Przeterminowane leki bezwzględnie wymagają utylizacji. Nie wolno wyrzucać ich do zwykłego kosza na śmieci. Potencjalnie przeterminowane lekarstwa mogą stanowić negatywny wpływ na środowisko. Zatem takie leki, a także termometry rtęciowe koniecznie należy oddawać do specjalnych pojemników, które znaleźć można w wybranych aptekach w całym kraju.

Szkło płaskie – charakterystyka, zastosowanie i produkcja

Szkło płaskie – charakterystyka, zastosowanie i produkcja Szkło płaskie (inaczej szkło float) jest materiałem, który trafia do różnych produktów końcowych, w tym okien i fasad budynków, szyb w przemyśle transportowym, paneli słonecznych, ale...

Lustra – produkcja, specyfikacja, recykling

Lustra – produkcja, specyfikacja, recykling Początki szkła sięgają aż starożytności. W odległych czasach do jego produkcji używano brązu, ołowiu, a także srebra. Proces produkcji znacznie zmienił się na przestrzeni lat, ale nie zmieniło się jego...

Selektywna zbiórka odpadów szklanych

Selektywna zbiórka odpadów szklanych Recykling jest w stanie przywrócić do życia tworzywa, które dotychczas w dużej mierze trafiały na składowiska i wysypiska. Szkło jest cennym surowcem, ponieważ może być przetwarzane nieskończoną ilość razy,...

Mączka szklana jako dodatek do cementu

Mączka szklana jako dodatek do cementu Zacznijmy od tego, że cement wytwarzany jest dziś z dużym udziałem klinkieru. Klinkier natomiast powstaje w procesie wypalania zmielonych i wymieszanych surowców, najczęściej wapienia, wapienia...

Recykling szkła – korzyści ekonomiczne i ekologiczne

Recykling szkła – korzyści ekonomiczne i ekologiczne Szkło to cudowny surowiec. Możesz zapytać: „Ale co jest w nim takiego niesamowitego?” Chociażby to, że da się z niego zrobić niemalże wszystko – kieliszki, naczynia, okna, meble, pojemniki…...

Poziom odzysku surowców szklanych

Poziom odzysku surowców szklanych Choć świadomość Polaków w temacie ochrony środowiska i recyklingu jest coraz większa, a procent odpadów poddawanych segregacji jest z roku na rok coraz wyższy, to niestety ciągle na wysypiska śmieci trafia...

Recykling szyb samochodowych

Recykling szyb samochodowych Według danych Komisji Europejskiej, szacuje się, że co roku „wyrzucanych” jest od 8 do 9 milionów pojazdów… w samej Europie. Weźmy teraz pod uwagę fakt, że jest to jeden z siedmiu kontynentów na naszym globie, na którym nie leżą...

Systemy zbierania stłuczki szklanej

Systemy zbierania stłuczki szklanej Szkło jest nam znane od tysięcy lat. Używamy go codziennie pod różnymi postaciami i jest dla nas naturalną częścią codziennego życia. Nasi praprzodkowie odkryli, że można wytworzyć coś na jego wzór podgrzewając piasek z...

Proces recyklingu szkła

Proces recyklingu szkła Szkło jest jednym z najcenniejszych wytworzonych przez człowieka materiałów, a jego przetwarzanie jest niesamowicie opłacalne – zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym. Szkło można w 100% poddać procesowi recyklingu i można je bez...

Wszystko co powinieneś wiedzieć o recyklingu

Kilka słów o recyklingu Recykling to chyba najbardziej efektywna metoda ochrony środowiska. Czy jednak każdy z nas jest świadomy w jakim celu odzyskuje się odpady i jaki ma to wpływ na nasze środowisko? Otóż recykling ma na celu ograniczenie zużycia surowców...

Kościuszki 28
68-131 Wymiarki,  Lubuskie
NIP: 924-114-09-19
REGON: 971272040